PAGINA SE INCARCA

Bucură-te de cadou!

Regulamentul oficial al campaniei „Bucură-te de cadou!

Perioada campaniei: 

Capitolul 1 - Organizatorul

Organizatorul Campaniei „Bucură-te de cadou! (denumit în continuare "Campanie") este S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală RO2707958. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2 - Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online www.makeupshop.ro  în perioada 19.10.2018 ora 00:00:00 ora României până la data de 21.10.2018 ora 23:59:59 sau până la momentul epuizării stocului cu premii, oricare din cele două momente de încetare intervine primul.

Capitolul 3 - Drept de Participarea

La această Campanie participă doar primii 34 (treizeci și patru) de consumatori care achiziționează online produse Sleek MakeUP de minimum 149 (o sută patruzeci și nouă) RON (TVA inclus) de pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 4 - Marcile şi Produsele Participante

La această Campanie vor participa toate produsele Sleek MakeUP disponibile și comercializate pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 5 - Premiile Oferite în cadrul Campaniei

Premiul constă într-o PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de 149 (o sută patruzeci și nouă) RON (TVA inclus).

5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda:

            i. 34 (treizeci și patru) de bucăți de PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID denumite individual „Cadou Sleek I-DIVINE” 

5.2 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achiziționate.

5.3 Premiile NU contin cutie individuală/ambalaj exterior.

5.4 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil si NU se vor suplimenta la cererea participantilor.

5.5 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

5.6 Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru orice defect apărut la produsele oferite cadou.

Capitolul 6. Mecanismul Campaniei

6.1 Pentru a putea participa la Campanie, Consumatorul trebuie să achiziționeze produse Sleek MakeUP în valoare de minimum 149 (o sută patruzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.2 Primii 34 de clienți care achiziționează produse în valoare de minimum 149 (o sută patruzeci și nouă) RON (TVA inclus) câștigă automat o PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID

6.3 Premiul constă într-o PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de minimum 149 (o sută patruzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.4 Achiziția de produse Sleek MakeUP de minim 149 (o sută patruzeci și nouă) RON (TVA inclus) este obligatorie să se efectueze pe o singură factură.

6.5 Situații:

1)   Dacă plasezi o comandă care conține numai produse Sleek MakeUP cu o valoare finală de 161 lei și te numeri printre primii 34 clienți a căror număr de factură este cuprins între 272774 și 272808, PRIMEȘTI AUTOMAT PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID.

Ex: 149 lei (valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 12.99 lei (taxele de livrare) = 161.99 lei (valoarea finală a comenzii)

2)   Dacă plasezi o comandă cu o valoare totală finală de 249 lei din care valoare totală a produselor Sleek MakeUP este de 149 lei iar ceilalți 100 lei reprezintă valoare totală a altor produse (Boys'n Berries, Milani, Lioele, Ecotools, etc.) și te numeri printre primii 34 clienți a căror număr de factură este cuprins între 272774 și 272808, PRIMEȘTI AUTOMAT PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID.

 Ex: 149 lei (valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 100 lei (valoare totală a altor produse ) + Transportul gratuit = 249 lei (valoarea finală a comenzii)

3)  Dacă plasezi o comandă numai cu produse Sleek MakeUP cu o valoare finală de 160 lei și chiar dacă te numeri printre primii 34 clienți a căror număr de factură este cuprins între 272774 și 272808, NU PRIMEȘTI PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID.

Ex: 148 lei valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 12.99 lei (taxele de livrare) = 160.99 lei (valoarea finală a comenzii)

4)   Dacă plasezi o comandă numai cu produse Sleek MakeUP cu o valoare finală de 149 lei și chiar dacă te numeri printre primii 34 clienți a căror număr de factură este cuprins între 272774 și 272808, NU PRIMEȘTI PALETA DE FARDURI SLEEK I-DIVINE ACID.

Ex: 137 lei valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 12.99 lei (taxele de livrare) = 149.99 lei (valoarea finală a comenzii).

6.7 Pentru a nu exista nici un dubiu, consumatorii a căror număr de factură este cuprins între 272774 și 272808, și se încadrează în situația descrisă mai sus sunt considerați căștigătorii celor 34 de CADOURI SLEEK I-DIVINE.

i. Numerele de factură sunt consecutive

6.8 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achizitionate. 

Capitolul 7 - Litigii şi legea aplicabilă

7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de Curtea De Arbitraj De Pe Lângă Camera De Comerț și Industrie Iași.

7.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 Capitolul 8 - Încetarea Campaniei

Organizatorul, in vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitățile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele înscrise si câștigătorii premiului Campaniei își exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validării si atribuirii premiilor. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresa a participantului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor si dreptul de opoziție, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului pe adresa: S.C. Makeup Shop S.R.L din Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, Com. Miroslava, Jud. Iași, Romania o cerere întocmită în forma scrisa, datată si semnată.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

Capitolul 8 - Încetarea Campaniei

8.1 Campania încetează prin următoarele modalităţi:
        i.   prin ajungere la termen;
        ii.  prin epuizarea stocului celor 34 de bucăți ale cadoului;
       iii.  prin apariţia unui caz de forţă majoră;
       iv.  din motive independente de voința Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
        v.  prin decizia Organizatorului.

 8.2 În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay