Bucură-te de cadou!

Regulamentul oficial al campaniei „Bucură-te de cadou!”

Perioada campaniei: 

Capitolul 1 - Organizatorul

               Organizatorul Campaniei „Bucură-te de cadou!” (denumit în continuare "Campanie") este S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală RO2707958. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2 - Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

               Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online www.makeupshop.ro  în perioada 18.10.2023 ora 00:00:00 ora României până la data de 31.10.2023 ora 23:59:59 sau până la momentul epuizării stocului cu premii, oricare din cele două momente de încetare intervine primul.

Capitolul 3 - Drept de Participare

               La această Campanie participă doar 100 (o suta ) care achiziționează online produse Boys`n Berries de minimum 149 (o suta patruzeci si noua) RON (TVA inclus) de pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 4 - Marcile şi Produsele Participante 
La această Campanie vor participa toate produsele Boys`n Berries disponibile și comercializate pe magazinul online www.makeupshop.ro. 

               Capitolul 5 - Premiile Oferite în cadrul Campaniei

               Premiul constă într-un produs Ser fata Numee Drops Of Benefits Clearly Smooth BHA Zinc Pore Purifying Serum pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de 149 (o suta patruzeci si noua) RON (TVA inclus).

        5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda: 100 (o suta) de denumire individuala „Cadou Numee

        5.2 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achiziționate.

        5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil si NU se vor suplimenta la cererea participantilor.

        5.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

        5.5 Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru orice defect apărut la produsele oferite cadou.

        5.6 În cazul în care clientul dorește să returneze unu sau mai multe produse, care, însumate, fac mai puțin decât valoarea minimă din concurs pentru a se califica în promoție, acesta este obligat să returneze și produsul oferit cadou, în formă intactă.

Capitolul 6. Mecanismul Campaniei

       6.1 Pentru a putea participa la Campanie, Consumatorul trebuie să achiziționeze produse Boys`n Berries in valoare de minimum 149 (o suta patruzeci si noua) RON (TVA inclus).

       6.2 Primii 100 (o suta) clienti care achiziționează produse în valoare de 149 (o suta patruzeci si noua) (TVA inclus) câștigă automat un produs Ser fata Numee Drops Of Benefits Clearly Smooth BHA Zinc Pore Purifying Serum.

       6.3 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achizitionate. 

       Capitolul 7 - Litigii şi legea aplicabilă

      7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de Curtea De Arbitraj De Pe Lângă Camera De Comerț și Industrie Iași.

     7.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 Capitolul 8 - Încetarea Campaniei

        Organizatorul, in vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitățile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele înscrise si câștigătorii premiului Campaniei își exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validării si atribuirii premiilor. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresa a participantului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor si dreptul de opoziție, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului pe adresa: S.C. Makeup Shop S.R.L din Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, Com. Miroslava, Jud. Iași, Romania o cerere întocmită în forma scrisa, datată si semnată.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

Capitolul 8 - Încetarea Campaniei

       8.1 Campania încetează prin următoarele modalităţi:
        i.   prin ajungere la termen;
        ii.  prin epuizarea stocului de 
100 (o suta) ale cadoului;
       iii.  prin apariţia unui caz de forţă majoră;
       iv.  din motive independente de voința Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
        v.  prin decizia Organizatorului.