PAGINA SE INCARCA

Concurs - #BuzeDeFestival

Regulamentul oficial al campaniei „Concurs - #BuzeDeFestival”


Perioada campaniei: 17.07.2018-31.07.2018

Capitolul 1 - Organizatorul

Organizatorul Campaniei „Concurs - #BuzeDeFestival” (denumit în continuare "Campanie") este S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală RO2707958. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2 - Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online www.makeupshop.ro  în perioada 17.07.2018 ora 11:00:00 ora României până la data de 31.07.2018 ora 23:59:59 ora României.

Capitolul 3 - Drept de Participarea

La aceasta Campanie promoțională pot participa persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei, cetățeni romani, cu domiciliul în România care prin decizia de participare la prezenta Campanie accepta condițiile prezentului Regulament Oficial. De asemenea prin participarea la aceasta campanie participantul își dă acordul ca Organizatorul îi publice numele, prenumele pe pagina de Facebook Makeup Shop Romania.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajații, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Campaniei, precum si rudele de gradul I ale acestora.

        Capitolul 4 - Marcile şi Produsele Participante

La această Campanie vor participa toate rujurile L'Oreal Paris Color Riche, indiferent de finish-ul acestora, disponibile și comercializate pe magazinul online www.makeupshop.ro .

Capitolul 5 - Premiile Oferite în cadrul Campaniei

5.1 Premiile care vor fi oferite în cadrul acestei Campanii sunt reprezentate de:

i.   Marele premiu: 1 x Invitație Dublă La Summer Well Cu Machiaj De Festival Inclus
         -  Sedinta de machiaj va fi realizata de catre make-up artist de la Beauty District

ii.  10 (zece) x Kit-Uri de Machiaj de Festival Formate din: 1 Ruj L'Oreal Color Riche Matte, 1 Mascara L'Oreal Paradise, 1 Paleta L'Oreal Iluminatoare Wake Up and Glow.

5.2 Premiile sunt oferite prin tragere la sorți.

5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil si NU se vor suplimenta la cererea participanților.

5.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

Capitolul 6. Mecanismul Campaniei

        6.1 Achiziţionează în perioada 17.07.2018 – 31.07.2018, cel puțin un produs L'Oreal Color Riche de pe magazinul online www.makeupshop.ro  și intri automat în tragerea la sorţi pentru unul din cele 11 (unsprezece) premii oferite de L’oreal Romania. Poţi câştiga o invitaţie pentru 2 persoane la Summer Well cu un machiaj de festival inclus sau unul dintre cele 10  Kit-uri de Machiaj de Festival ce sunt formate din: un ruj Color Riche Matte, o mascara Paradise şi o paletă iluminatoare Wake Up and Glow.

       6.2  Premiile care vor fi oferite sunt reprezentate de:

i.   Marele premiu: 1 x Invitație Dublă La Summer Well Cu Machiaj De Festival Inclus
         -  Sedinta de machiaj va fi realizata de catre make-up artist de la Beauty District

ii.  10 (zece) x Kit-Uri de Machiaj de Festival Formate din: 1 Ruj L'Oreal Color Riche Matte, 1 Mascara L'Oreal Paradise, 1 Paleta L'Oreal Iluminatoare Wake Up and Glow.

 6.3  Toți participanții care respecta termenii descriși mai sus intra în extragerea de pe data 06.08.2018 unde au șansa să câștige unul din cele 11 (unsprezece) premii oferite.

Capitolul 7. Desemnarea câștigătorilor

 7.1 Desemnarea câștigătorilor va avea loc prin tragere la sorți în data de 6.08.2018, facilitata de o aplicație software specializata (random.org).

 7.2 În data de 06.08.2018 vor fi aleși, prin tragere la sorți, 11 câștigători și 11 rezerve (câte una pentru fiecare premiu).

 7.3 Se va apela la rezerva în cazul în care câștigătorul nu răspunde telefonic în termen de 2 zile lucrătoare.

Capitolul 8. Acordarea premiilor

Câștigătorii vor fi anunțați printr-un apel telefonic în care vor fi rugați să furnizeze datele pentru validare (nume si prenume, adresa de livrare a premiului, număr de telefon). Premiul acordat în cadrul prezentei campanii va fi livrat câștigătorului prin curier în cel mai scurt timp posibil.

Capitolul 9 - Litigii și legea aplicabilă

        9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de Curtea De Arbitraj De Pe Lângă Camera De Comerț și Industrie Iași.

        9.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

Capitolul 10. Notificare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Organizatorul, in vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitățile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele înscrise si câștigătorul premiului Campaniei își exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validării si atribuirii premiilor. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresa a participantului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor si dreptul de opoziție, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului pe adresa: S.C. Makeup Shop S.R.L din Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, Com. Miroslava, Jud. Iași, Romania o cerere întocmită în forma scrisa, datată si semnată.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare și de L’Oreal Romania care asigură ședinta de machiaj. Numele si prenumele câștigătorului si premiul câștigat in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările si completările ulterioare, pe pagina de Facebook Makeup Shop Romania.

Capitolul 11 - Încetarea Campaniei

    11.1 Campania încetează prin următoarele modalități:

        i.   prin ajungere la termen;

       ii.  prin apariția unui caz de forță majoră;

      iii.  prin decizia Organizatorului.

    11.2 În situațiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligație față de Participanți, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay