PAGINA SE INCARCA

Fii pregătită pentru vară!

 Regulamentul oficial al campaniei „Fii pregătită pentru vară!”

Perioada campaniei: 26.05.2018 - 27.05.2018.

Capitolul 1 - Organizatorul

Organizatorul Campaniei „Fii pregătită pentru vară!” (denumit în continuare "Campanie") este S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală RO2707958. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2 - Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online www.makeupshop.ro în perioada 26.05.2018 ora 00:00:00 ora României până la data de 27.05.2018 ora 23:59:59 sau până la momentul epuizării stocului cu premii, oricare din cele două momente de încetare intervine primul.

Capitolul 3 - Drept de Participarea

La această Campanie participă doar primii 20 (douăzeci) de consumatori care achiziționează online produse Sleek MakeUP de minimum 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus) de pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 4 - Marcile şi Produsele Participante

La această Campanie vor participa toate produsele Sleek MakeUP disponibile și comercializate pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 5 - Premiile Oferite în cadrul Campaniei

Premiul constă într-o GEANTĂ DE PLAJĂ PERSONALIZATĂ – „Sleek Summer Bag” pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda:

            i. 20 (douăzeci) bucăți de genți de plajă denumite individual „Sleek Summer Bag” 

5.2 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achiziționate.

5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil si NU se vor suplimenta la cererea participantilor.

5.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

5.5 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru orice erori de imprimare, realizare sau orice alte erori apărute la Geanta „Sleek Summer Bag”, oferită ca premiu.

Capitolul 6. Mecanismul Campaniei

6.1 Pentru a putea participa la Campanie, Consumatorul trebuie să achiziționeze produse Sleek MakeUP în valoare de minimum 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.2 Primii 20 de clienți care achiziționează produse în valoare de minimum 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus) câștigă automat un „Sleek Summer Bag”

6.3 Premiul constă într-o GEANTĂ DE PLAJĂ PERSONALIZATĂ pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de minim 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.4 Nu se pot cumula mai multe achiziții de produse Sleek MakeUP pentru însumarea a minim 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.5 Achiziția de produse Sleek MakeUP de minim 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus) este obligatorie să se efectueze pe o singură factură.

6.6 Situații:

1)   Dacă plasezi o comandă care conține numai produse Sleek MakeUP cu o valoare finală de 111 lei și te numeri printre primii 20 clienți a căror număr de factură este cuprins între 241685 și 241705 PRIMEȘTI CADOU AUTOMAT „SLEEK SUMMER BAG”-UL.

Ex: 99 lei (valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 12 lei (taxele de livrare) = 111 lei (valoarea finală a comenzii)

2)   Dacă plasezi o comandă cu o valoare totală finală de 199 lei din care valoare totală a produselor Sleek MakeUP este de 99 lei iar ceilalți 100 lei reprezintă valoare totală a altor produse (Boys'n Berries, Milani, Lioele, Ecotools, etc.) și te numeri printre primii 20 clienți a căror număr de factură este cuprins între 241685 și 241705 PRIMEȘTI CADOU AUTOMAT „SLEEK SUMMER BAG”-UL.

 Ex: 99 lei (valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 100 lei (valoare totală a altor produse) + Transportul gratuit = 199 lei (valoarea finală a comenzii)

3)  Dacă plasezi o comandă numai cu produse Sleek MakeUP cu o valoare finală de 98 lei și chiar dacă te numeri printre primii 95 clienți a căror număr de factură este cuprins între 241685 și 241705 NU PRIMEȘTI „SLEEK SUMMER BAG”-UL.

Ex: 98 lei valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 12 lei (taxele de livrare) = 110 lei (valoarea finală a comenzii)

4)   Dacă plasezi o comandă numai cu produse Sleek MakeUP cu o valoare finală de 87 lei și chiar dacă te numeri printre primii 20 clienți a căror număr de factură este cuprins între 241685 și 241705 NU PRIMEȘTI „SLEEK SUMMER BAG”-UL.

Ex: 87 lei valoarea totală a produselor Sleek MakeUP) + 12 lei (taxele de livrare) = 99 lei (valoarea finală a comenzii).

6.7 Pentru a nu exista nici un dubiu, consumatorii a căror număr de factură este cuprins între 241685 și 241705 și se încadrează în situația descrisă mai sus sunt considerați căștigătorii celor 20 de SLEEK SUMMER BAG-URI.

i. Numerele de factură sunt consecutive

6.8 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achizitionate. 

Capitolul 7 - Litigii şi legea aplicabilă

7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti de pe lângă Tribunalul Iași.

7.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 Capitolul 8 - Încetarea Campaniei

8.1 Campania încetează prin următoarele modalităţi:
        i.   prin ajungere la termen;
        ii.  prin epuizarea stocului celor 20 de bucăți a premiului;
       iii.  prin apariţia unui caz de forţă majoră;
       iv.  din motive independente de voința Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
        v.  prin decizia Organizatorului.

 8.2 În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

 

Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay