PAGINA SE INCARCA

I'm Worth The Hype

Regulamentul oficial al campaniei „I'm Worth The Hype”


Perioada campaniei: 18.07.2018 - 20.07.2018

Capitolul 1 - Organizatorul

Organizatorul Campaniei „I'm Worth The Hype” (denumit în continuare "Campanie") este S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social in Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală RO2707958. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2 - Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online www.makeupshop.ro în perioada 18.07.2018 ora 00:00:00 ora României până la data de 20.07.2018 ora 23:59:59 ora României  sau până la momentul epuizării stocului cu premii, oricare din cele două momente de încetare intervine primul.

Capitolul 3 - Drept de Participarea

La această Campanie participă doar primii 45 (patruzeci și cinci) de Consumatori care achiziționează online produse NYX Professional Makeup de minimum 119 (o sută nouăsprezece) RON (TVA inclus) de pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 4 - Marcile şi Produsele Participante

La această Campanie vor participa toate produsele NYX Professional Makeup disponibile și comercializate pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 5 - Premiile Oferite în cadrul Campaniei

Premiul constă într-un Portfard NYX Professional Makeup I'm Worth The Hype pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de 119 (o sută nouăsprezece) RON (TVA inclus).

    i. Portfardul oferit cadou nu contine produse cosmetice.

    ii. Portfardul este confecționat din plastic poliuretan (TPU), material textil si glitter. 

    iii. Dimensiunile portfardului sunt: 21cm x 13,5cm.

5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda:

            i. 45 (patruzeci și cinci) bucăți de portfarduri denumite individual „Portfard NYX Professional Makeup I'm Worth The Hype”.

5.2 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achiziționate.

5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil si nu se vor suplimenta la cererea participantilor.

5.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Căștigător de a intra în posesia premiului dorit.

5.5 Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru orice erori de imprimare, printare sau alte erori apărute pe portfardul oferit ca premiu.

Capitolul 6. Mecanismul Campaniei

6.1 Pentru a putea participa la Campanie, Consumatorul trebuie să achiziționeze produse NYX Professional Makeup în valoare de minimum 119 (o sută nouăsprezece) RON (TVA inclus).

6.2 Primii 45 de clienți care achiziționează produse în valoare de minimum 119 (o sută nouăsprezece) RON (TVA inclus) câștigă automat un Portfard NYX Professional Makeup I'm Worth The Hype.

6.3 Premiul constă într-o Portfard NYX Professional Makeup I'm Worth The Hype pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de minim 119 (o sută nouăsprezece) RON (TVA inclus).

6.4 Nu se pot cumula mai multe achiziții de produse NYX Professional Makeup pentru însumarea a minim 119 (o sută nouăsprezece) RON (TVA inclus).

6.5 Achiziția de produse NYX Professional Makeup de minim 119 (o sută nouăsprezece) RON (TVA inclus) este obligatorie să se efectueze pe o singură factură.

6.6 Situații:

1)   Dacă plasezi o comandă care conține numai produse NYX Professional Makeup cu o valoare finală de 131 lei și te numeri printre primii 45 clienți a căror număr de factură este cuprins între 250197 și 250242 PRIMEȘTI CADOU AUTOMAT Portfardul NYX Professional Makeup I'm Worth The Hype.

Ex: 119 lei (valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 12 lei (taxele de livrare) = 131 lei (valoarea finală a comenzii)

2)   Dacă plasezi o comandă cu o valoare totală finală de 299 lei din care valoare totală a produselor NYX Professional Makeup este de 119 lei iar ceilalți 180 lei reprezintă valoare totală a altor produse (Boys'n Berries, Milani, Lioele, Ecotools, etc.) și te numeri printre primii 45 clienți a căror număr de factură este cuprins între 250197 și 250242 PRIMEȘTI CADOU AUTOMAT PORTFARDUL NYX PROFESSIONAL MAKEUP I'M WORTH THE HYPE.

Ex: 119 lei (valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 180 lei (valoare totală a altor produse ) + Transportul gratuit = 299 lei (valoarea finală a comenzii)

3)  Dacă plasezi o comandă numai cu produse NYX Professional Makeup cu o valoare finală de 118 lei și chiar dacă te numeri printre primii 45 clienți a căror număr de factură este cuprins între 250197 și 250242 NU PRIMEȘTI PORTFARDUL NYX PROFESSIONAL MAKEUP I'M WORTH THE HYPE.

Ex: 118 lei valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 12 lei (taxele de livrare) = 130 lei (valoarea finală a comenzii)

4)   Dacă plasezi o comandă numai cu produse NYX Professional Makeup cu o valoare finală de 107 lei și chiar dacă te numeri printre primii 45 clienți a căror număr de factură este cuprins între 250197 și 250242 NU PRIMEȘTI  PORTFARDUL NYX PROFESSIONAL MAKEUP I'M WORTH THE HYPE.

Ex: 107 lei valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 12 lei (taxele de livrare) = 119 lei (valoarea finală a comenzii)

6.7 Pentru a nu exista nici un dubiu, consumatorii a căror număr de factură este cuprins între 250197 și 250242 și se încadrează în situația descrisă mai sus sunt considerați căștigătorii celor 45 (patruzeci și cinci) de PORTFARDURI NYX PROFESSIONAL MAKEUP I'M WORTH THE HYPE.

i. Numerele de factură sunt consecutive

6.8 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achizitionate. 

Capitolul 7 - Litigii şi legea aplicabilă

7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de Curtea De Arbitraj De Pe Lângă Camera De Comerț și Industrie Iași.

7.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 Capitolul 8 - Încetarea Campaniei

8.1 Campania încetează prin următoarele modalităţi:

        i.  prin ajungere la termen;

       ii.  prin epuizarea stocului celor 45 de bucăți a premiului;

      iii.  prin apariţia unui caz de forţă majoră;

       iv.  din motive independente de voința Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;

        v.  prin decizia Organizatorului.

 8.2 În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2018 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay