PAGINA SE INCARCA

Părerea ta contează!

Regulamentul oficial al campaniei „Părerea ta contează!''

 

Perioada campaniei: 19.09.2019 ora 00:00:00 - 19.10.2019 ora 23:59:59 

 

        Capitolul 1 - Organizatorul

 Organizatorii Campaniei „Părerea ta contează!” (denumit în continuare "Campanie") sunt S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, România, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală RO27079589. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

        Capitolul 2 - Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

 Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online www.makeupshop.ro în perioada 19.09.2019 ora 00:00:00 ora României până la data de 19.10.2019 ora 23:59:59 ora României.

 

        Capitolul 3 - Drept de Participarea

 La această Campanie promoțională pot participa persoane fizice înregistrate pe magazinul online www.makeupshop.ro, cu vârsta de minim 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei, cetățeni romani, cu domiciliul în România care prin decizia de participare la prezenta Campanie accepta condițiile prezentului Regulament Oficial. De asemenea prin participarea la această campanie participantul își dă acordul ca Organizatorul să îi publice numele, prenumele pe pagina de Facebook Makeup Shop Romania.

 

Nu pot participa la aceasta Campanie angajații, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorilor și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Campaniei, precum și rudele de gradul I ale acestora.

 

        Capitolul 4 - Marcile şi Produsele Participante

 La această Campanie vor participa  toate produsele de pe site-ul www.makeupshop.ro

 

        Capitolul 5 - Premiile Oferite în cadrul Campaniei

5.1 Premiile care vor fi oferite în cadrul acestei Campanii sunt reprezentate de:
1 (unu) x Voucher de 200 (două sute) lei, 1 (unu) x Voucher de 300 (treisute) lei, 1 (unu) x Mystery Box de 500 (cincisute) lei

5.2 Premiile sunt oferite după cum urmează:

Voucher de 200 lei-  se acordă prin vot de către echipa theMakeupShop pentru cea mai detaliată și interesantă recenzie.

Voucher de 300 lei- se acordă prin tragere la sorți.

Mystery Box de 500 lei-  se acordă persoanei care a lăsat cel mai mare număr de recenzii în perioada campaniei, de pe un singur cont valid. Fiecare recenzie trebuie să aibă minim 100 de caractere.

Produsele NYX Professional Makeup NU pot fi achiziționate cu aceste vouchere. 5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil și NU se vor suplimenta la cererea participanților.

5.4 Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

 

        Capitolul 6. Mecanismul Campaniei

 6.1 Loghează-te în contul de client de pe magazinul online www.makeupshop.ro și lasă un review sau mai multe produselor tale preferate, în perioada 19.09.2019 ora 00:00:00 - 19.10.2019 ora 23:59:59 .

 

!Atenție!: 

i. Doar utilizatorii întregistrați pe magazinul online www.makeupshop.ro pot lăsa review-uri produselor!

ii. Se vor lua în considerare review-urile participanților a caror date personale sunt completate corect (nume-prenume și numărul de telefon)!

iii. Vor fi luate în considerare în acordarea premiilor doar review-urile obiective în care utilizatorii descriu experiența lor reală cu produsele de pe site. Organizatorul poate cere dovezi suplimentare (poze cu produsele testate) în acordarea premiilor.  Nu vor fi acceptate review-urile copiate integral sau parțial de pe site-ul nostru sau de pe alte site-uri în limba română. Review-urile care conțin elemente vulgare, instigări la violență, rasism și ură nu vor fi luate in considerare.

 

6.2  Premiile care vor fi oferite sunt reprezentate de:

1 (unu) x Voucher de 200 (două sute) lei, 1 (unu) x Voucher de 300 (treisute) lei, 1 (unu) x Mystery Box de 500 (cincisute) lei

 

6.3  Toți participanții care respectă termenii descriși mai sus intra în listă.

 

        Capitolul 7. Desemnarea câștigătorilor

 

7.1 Desemnarea câștigătorilor va avea loc prin tragere la sorți în data de 23.10.2019, facilitată de o aplicație software specializată (random.org).

7.2 În data de 23.10.2019 vor fi aleși, prin tragere la sorți, 1 câștigător și o rezervă.

7.3 Se va apela la rezervă în cazul în care câștigătorul nu răspunde telefonic în termen de 2 zile lucrătoare.

 

        Capitolul 8. Acordarea premiilor

Câștigătorii vor fi anunțați printr-un apel telefonic în care vor fi rugați să furnizeze datele pentru validare (nume si prenume, adresa de livrare a premiului, număr de telefon). Premiul acordat în cadrul prezentei campanii va fi livrat câștigătorului prin curier în cel mai scurt timp posibil (maxim 30 zile lucratoare).

 

        Capitolul 9 - Litigii și legea aplicabilă

 9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de Curtea De Arbitraj De Pe Lângă Camera De Comerț și Industrie Iași.

 9.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 

        Capitolul 10. Notificare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Organizatorul, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise și câștigătorul premiului Campaniei își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării și atribuirii premiilor. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a participantului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului pe adresa: S.C. Makeup Shop S.R.L din Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, Com. Miroslava, Jud. Iași, Romania o cerere întocmită în forma scrisa, datată si semnată.

 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoar. Numele și prenumele câștigătorului și premiul câștigat în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, pe pagina de Facebook Makeup Shop România.

 

        Capitolul 11 - Încetarea Campaniei
11.1 Campania încetează prin următoarele modalități:

        i.  prin ajungere la termen;

        ii. prin apariția unui caz de forță majoră;

        iii.prin decizia Organizatorilor.

11.2 În situațiile prevăzute mai sus, Organizatorii nu au nicio obligație față de Participanți, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.


Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay