PAGINA SE INCARCA

Campanie - Planifică fiecare moment!

Regulamentul oficial al campaniei „Planifică fiecare moment!”

Perioada campaniei: 25.04.2018  - 27.04.2018

Capitolul 1 - Organizatorul

Organizatorul Campaniei „Planifică fiecare moment!” (denumit în continuare "Campanie") este S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social in Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală RO2707958. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2 - Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online www.makeupshop.ro  în perioada 25.04.2018 ora 00:00:00 ora României până la data de 27.04.2018 ora 23:59:59 sau până la momentul epuizării stocului cu premii, oricare din cele două momente de încetare intervine primul.

Capitolul 3 - Drept de Participarea

La această Campanie participă doar primii 95 (nouăzeci și cinci) de Consumatori care achiziționează online produse NYX Professional Makeup de minimum 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus) de pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 4 - Marcile şi Produsele Participante

La această Campanie vor participa toate produsele NYX Professional Makeup disponibile și comercializate pe magazinul online www.makeupshop.ro.

Capitolul 5 - Premiile Oferite în cadrul Campaniei

Premiul constă într-o AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda:

            i. 95 (nouăzeci și cinci) bucăți de agende denumite individual AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP”.

5.2 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achiziționate.

5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil si nu se vor suplimenta la cererea participantilor.

5.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Căștigător de a intra în posesia premiului dorit.

5.5 Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru orice erori de imprimare, printare sau alte erori apărute în jurnalul oferit ca premiu.

Capitolul 6. Mecanismul Campaniei

6.1 Pentru a putea participa la Campanie, Consumatorul trebuie să achiziționeze produse NYX Professional Makeup în valoare de minimum 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.2 Primii 95 de clienți care achiziționează produse în valoare de minimum 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus) câștigă automat o AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP.

6.3 Premiul constă într-o AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP pentru fiecare achiziție de produse participante în cuantum de minim 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.4 Nu se pot cumula mai multe achiziții de produse NYX Professional Makeup pentru însumarea a minim 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus).

6.5 Achiziția de produse NYX Professional Makeup de minim 99 (nouăzeci și nouă) RON (TVA inclus) este obligatorie să se efectueze pe o singură factură.

6.6 Situații:

1)   Dacă plasezi o comandă care conține numai produse NYX Professional Makeup cu o valoare finală de 111 lei și te numeri printre primii 95 clienți a căror număr de factură este cuprins între 236977 și 237072 PRIMEȘTI CADOU AUTOMAT AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP.

Ex: 99 lei (valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 12 lei (taxele de livrare) = 111 lei (valoarea finală a comenzii)

2)   Dacă plasezi o comandă cu o valoare totală finală de 199 lei din care valoare totală a produselor NYX Professional Makeup este de 99 lei iar ceilalți 100 lei reprezintă valoare totală a altor produse (Boys'n Berries, Milani, Lioele, Ecotools, etc.) și te numeri printre primii 95 clienți a căror număr de factură este cuprins între 236977 și 237072 PRIMEȘTI CADOU AUTOMAT AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP.

Ex: 99 lei (valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 100 lei (valoare totală a altor produse ) + Transportul gratuit = 199 lei (valoarea finală a comenzii)

3)  Dacă plasezi o comandă numai cu produse NYX Professional Makeup cu o valoare finală de 98 lei și chiar dacă te numeri printre primii 95 clienți a căror număr de factură este cuprins între 236977 și 237072 NU PRIMEȘTI AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP.

Ex: 98 lei valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 12 lei (taxele de livrare) = 110 lei (valoarea finală a comenzii)

4)   Dacă plasezi o comandă numai cu produse NYX Professional Makeup cu o valoare finală de 87 lei și chiar dacă te numeri printre primii 95 clienți a căror număr de factură este cuprins între 236977 și 237072 NU PRIMEȘTI AGENDA NYX PROFESSIONAL MAKEUP.

Ex: 87 lei valoarea totală a produselor NYX Professional Makeup) + 12 lei (taxele de livrare) = 99 lei (valoarea finală a comenzii)

6.7 Pentru a nu exista nici un dubiu, consumatorii a căror număr de factură este cuprins între 236977 și 237072 și se încadrează în situația descrisă mai sus sunt considerați căștigătorii celor 95 nouăzeci și cinci de AGENDE NYX PROFESSIONAL MAKEUP. 

i. Numerele de factură sunt consecutive

6.8 Premiile VOR FI EXPEDIATE împreună cu produsele achizitionate. 

Capitolul 7 - Litigii şi legea aplicabilă

7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti de pe lângă Tribunalul Iași.

7.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 Capitolul 8 - Încetarea Campaniei

8.1 Campania încetează prin următoarele modalităţi:
        i.  prin ajungere la termen;
        ii.  prin epuizarea stocului celor 95 de bucăți a premiului;
       iii.  prin apariţia unui caz de forţă majoră;
       iv.  din motive independente de voința Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
        v.  prin decizia Organizatorului.

 8.2 În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay