PAGINA SE INCARCA

„Găsește cadoul ascuns de Cupidon!”

Regulamentul oficial al campaniei

Perioada campaniei: 13.02.2019 – 17.02.2019

 

Capitolul 1 - Organizatorul

Organizatorul Campaniei  „Găsește cadoul ascuns de Cupidon!” (denumită în continuare "Campanie") este S.C. Makeup Shop S.R.L, cu sediul social în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania, 707305, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/886/2010, având codul de înregistrare fiscală numărul RO2707958 și este denumit în continuare "Organizator".

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului.  

Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2 - Durata și aria de desfășurare a Campaniei

Campania se va desfășura exclusiv pe magazinul online makeupshop.ro  în perioada 13.02.2019 ora 16:00:00 ora României până la data de 17.02.2019 ora 23:59:59 sau până la momentul când au fost deja desemnați și validați cei 3 câștigători.

 

Capitolul 3 - Dreptul de Participarea

La această Campanie pot participa toate persoanele ce accesează magazinul online makeupshop.ro in perioada campaniei cu excepția angajaților organizatorului.

 

Capitolul 4. Mecanismul Campaniei și Premii


4.1 Pentru a putea participa la Campanie, Consumatorul trebuie să viziteze magazinul nostru online disponibil la adresa https://makeupshop.ro si sa caute în paginile site-ului iconița de mai jos .

iconita campanie
Iconița are o dimensiune de 70x70 de pixeli si este ascunsă pe o singură pagină atât în versiunea desktop cât și in versiunea pentru mobil a site-ului makeupshop.ro.

4.2 Pentru validarea premiului Participantul trebuie să dea click pe iconița găsită, să-și introducă numărul de telefon corect în formularul care se va deschide în mod automat și să finalizeze operațiunea dând click pe butonul VALIDEAZĂ PREMIUL. Ulterior aceștia vor fi contactați de către Organizator pentru a stabili detaliile de livrare ale premiului.

4.3 Primii 3 clienți care găsesc iconița și finalizează procesul de validare câștigă automat câte un „Set de produse pentru machiaj Sleek MakeUP Surprises” compus dintr-o paletă Sleek Storm Eyeshadow Palette, o mascara Sleek Full Fat Lash Mascara si doua Creioane Retractabile Sleek Twist Up Eye Pencil in nuantele Midnight si Aubergine .

4.4 Valoarea totală a premiilor este de 302,4 lei.

4.5 Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil si NU se vor suplimenta la cererea participanților.

4.6 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

4.7 Premiile VOR FI EXPEDIATE în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la confirmarea telefonică a adresei de livrare de către câștigător, prin curier rapid pe cheltuiala Organizatorului . 

4.8 În cazul in care unul dintre câștigătorii campaniei nu poate fi contactat telefonic in termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării concursului, premiul se reportează pentru un concurs viitor.

4.9 Premiile sunt limitate la un singur premiu/participant.
 

Capitolul 5 - Litigii și legea aplicabilă

5.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanții, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de Curtea De Arbitraj De Pe Lângă Camera De Comerț și Industrie Iași.

5.2 Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 

 Capitolul 6 – Protecția datelor cu caracter personal

În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul, prelucrează datele personale ale Câștigătorilor la această campanie in conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal folosind una dintre modalitățile indicate in mod expres prin Regulament, câștigătorii premiului Campaniei își exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validării si atribuirii premiilor.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresa a participantului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții pot trimite Organizatorului pe adresa: S.C. Makeup Shop S.R.L din Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, Romania o cerere întocmită în forma scrisa, datată si semnată.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

 

Capitolul 7 - Încetarea Campaniei

7.1 Campania încetează prin următoarele modalități:
        i.   prin ajungere la termen;
        ii.  prin validarea a 3 câștigători ai premiului;
       iii.  prin apariția unui caz de forță majoră;
        v.  prin decizia Organizatorului.

 7.2 În situațiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligație față de Participanți, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay